banner

Welkom op de genealogie-site van Cor van der Horst jr.

Op deze site treft u 8 parentelen aan. Dit zijn de parentelen van de geslachten van mijn overgrootouders.

Inmiddels zijn er vier parentelen toegevoegd, nl. 'GROENEVELD' geextraheerd uit 'BREENINGEN' en
'KRUIJT', 'de GIDTS' en 'SCHALIJ' welke zijn geextraheerd uit 'van der HORST'

Alle gegevens zijn uitsluitend via het Internet bijeenvergaard.
Aan het eind van elk parenteel is vermeld welke sites belangrijk zijn geweest voor het onderzoek.

Voor de nummering van de personen in elk parenteel is gekozen voor het "D'Aboville systeem".

In de parentelen zijn een aantal jaartallen oranje gekleurd. Dit betekent dat ik in het bezit ben van een (elektronische) kopie van de akte van de betreffende gebeurtenis.


In onderstaande tabel is te zien hoe de acht parentelen met elkaar zijn verbonden.Deze site is nog in ontwikkeling en zal in de toekomst nog wel enige veranderingen ondergaan.

Echt af wordt een genealogie site natuurlijk nooit daar er steeds weer nieuwe gegevens worden gevonden en er ook steeds kinderen bij komen.


Hebt u vragen, op- of aanmerkingen of aanvullingen, dan hoor ik dat graag.